Πως να έρθετε στο Aksos Suites Accessible Accommodation από:

Το σημείο «Β» είναι η τοποθεσία όπου βρίσκονται τα διαμερίσματά μας. Σύρετε το σημείο «Α» (δείκτη) σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε πάνω στο χάρτη. Αυτό θα σας δώσει την απόσταση, τις κατευθύνσεις και τον προορισμό (στο κάτω τμήμα των οδηγιών). Να έχετε ένα καλό ταξίδι.